Доступ до публічної інформації


ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Указ"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації". Цей Указ покликаний забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.


Нормативна база

ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію до Державного архіву Вінницької області (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:
  • особисто (з наданням консультації): м.Вінниця, вул. Соборна 17, "Стіл довідок";
  • поштою на адресу: 21050, м.Вінниця, вул. Соборна 17, Державний архів Вінницької області (на конверті вказувати "Публічна інформація");
  • факсом - (0432) 53-06-17;
  • телефоном - (0432) 53-05-14; (0432) 53-05-15;
  • електронною поштою - archive_vn@arch.gov.ua
Форма для подання інформаційного запиту у форматі DOC 

Відшкодування витрат на друк та копіювання публічної інформації

Якщо запитувана запитувачем інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2,3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з наказом директора Державного архіву Вінницької області від 25 травня 2010 року №20 «Ціни на роботи (послуги, які надаються Державним архівом Вінницької області», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 26 травня 2010 року за №21/940.

Кошти перераховувати: 
Одержувач: Державний архів Вінницької області 
Банк: ГУ ДКСУ у м. Вінниці 
р/р 3121201107965 
МФО 802015
Код ЄДРПОУ: 03494244

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"

1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв‘язку, адреса електронної пошти Державного архіву

2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв‘язку, адреси електронної пошти директора, заступника і заступника з науково-методичної роботи Державного архіву

3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Державного архіву та його структурних підрозділів

-Розподіл функціональних повноважень між керівництвом Державного архіву 
-Структура Державного архіву
-Регламент Державного архіву
-Положення про Державний архів

4. Перелік та ціни отримання послуг, що надаються Державним архівом

5. Графік прийому громадян керівництвом  

6. Річний план закупівель 

7. Реєстр публічної інформації, розпорядником якої є Даржавний архів Вінницької області 

8. НАБОРИ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ У ФОРМІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ 

9. ПЛАНИ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ