Структура Державного архіву Вінницької області


  Назва посади  Прізвище, ім‘я, по батькові  Службовий телефон 
E-mail
1 Директор ЛЕГУН
Юрій Вікторович
(0432) 67-21-57 
Yurii.Lehun@vin.gov.ua
2 Заступник директора ПЕТРЕНКО
Олександр Степанович
(0432) 67-21-58 
Oleksandr.Petrenko@vin.gov.ua
3 Заступник директора з питань
науково-методичної роботи
ВИНОКУРОВА
Фаїна Аврамівна
(0432) 53-05-12
vynokurova@davio.gov.ua
4 Канцелярія КОЗАЧЕНКО
Оксана Вікторівна
(0432) 53-06-17
Oksana.Kozachenko@vin.gov.ua
5 Провідний спеціаліст
з питань персоналу 
МАКОВІЙЧУК
Оксана Дмитрівна
(0432) 53-05-15
Oksana.Makoviichuk@vin.gov.ua
6 Відділ організації та
координації архівної справи 
ШВЕД
Тетяна Федорівна
(0432) 53-05-15
Tetiana.Shved@vin.gov.ua
7 Відділ зберігання, обліку
та довідкового апарату 
САБАДІНА
Ніна Петрівна
(0432) 56-26-78
Nina.Sabadina@vin.gov.ua
8 Відділ формування Національного
архівного фонду та діловодства
МОВЧАН
Людмила Василівна
(0432) 35-81-32
Liudmyla.Movchan@vin.gov.ua
9 Відділ інформації та
використання документів
ЗАГОРОДНЯ
Любов Миколаївна
(0432) 53-05-14
Liubov.Zahorodnia@vin.gov.ua
10 Відділ фінансового та
матеріального забезпечення
МАЙКО
Людмила Миколаївна
(0432) 53-06-01
Luidmila.Maiko@vin.gov.ua
11 Лабораторія
мікрофільмування і реставрації документів 
ТІТАРЕНКО
Ігор
Анатолійович
(0432) 61-16-43
Igor.Titarenko@vin.gov.ua