Нормативна база, галузеві програми, методичні розробки

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" 

Закон України "Про інформацію" 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВА від 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цінності документів" 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВА від 18 квітня 2012 р. № 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 02.06.2014 № 864/5 "Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду" 


Положення про Державний архів Вінницької області 


Положення про Експертно-перевірну комісію Державного архіву Вінницької області


Положення про надання платних послуг


Комплексна програма розвитку архівної справи у Вінницькій області на 2018-2020 роки


Програма створення страхового фонду документації Вінницької області на період 2018-2020 роки


Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності, науково-технічного опрацювання виборчої документації з позачергових виборів народних депутатів України (2019р.), приймання-передавання документів на архівне зберігання 


Методичні рекомендації з експертизи цінності та науково-технічного опрацювання документів, що відклалися в діяльності сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад Вінницької області 


Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи цінності та науково-технічного опрацювання документів міського, районних та міськрайонних управлінь юстиції Вінницької області


Про передавання документів ліквідованих органів місцевого самоврядування