W mieście pojawił się nowy rodzaj bukmacherów, którzy cieszą się ogromną popularnością!Legalni polscy bukmacherzy szturmem zdobywają świat dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do zakładów. Ułatwiają klientom stawianie zakładów i odbieranie wygranych, a do tego zawsze wypłacają pieniądze na czas. Jeśli więc szukasz bezpiecznego i niezawodnego miejsca do obstawiania, udaj się do najbliższego legalnego polskiego bukmachera!

There are many ways to meet Japanese women. One popular way is through online dating sites. These sites typically have a large database of Japanese women who are looking for foreign partners. Another way to meet Japanese women is through social gatherings such as festivals, clubs, and other events. This can be a great way to meet a large number of potential partners in a short period of time. Finally, another option for meeting Japanese women is through work or school. If you have the opportunity to work or study in Japan, you may be able to meet someone special through your interactions with others. Whichever method you choose, meeting Japanese women can be a rewarding experience.

Finding someone to be in a relationship with can be hard work. You need to be patient and put in the effort. Love is a great thing for our soul! Today, Russian Women Dating can help you have a successful relationship. They can teach you how to include everyone in the family and make them feel comfortable with their choices. This is important because of the culture's traditions or beliefs.

A mail order bride's fee always includes the cost of a fiance visa. American men don't need a visa to visit their mail order brides' countries, but foreign girlfriends need a fiance visa, known as a K-1 visa. Once married, a foreign wife receives permanent residency status in the U.S. The cost of a K-1 visa can be anywhere from $265 to $600. This cost includes services like a translator and relationship experts.

Legalni bukmacherzy internetowi w bukmacherzy-legalni.net.pl oferują jedne z najlepszych doświadczeń związanych z hazardem online. Zawsze dbają nie tylko o to, aby ich strony były zgodne z wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami, ale także zapewniają doskonałą obsługę klienta, aby potrzeby graczy były spełnione na każdym możliwym poziomie

Інформаційна картка

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом директора Державного архіву Вінницької області №25 від 06.04.2018 р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання архівної довідки

(назва адміністративної послуги)

Державний архів Вінницької області

(найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр адміністративних послуг Вінницької міської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Вінниця, вул. Соборна,59

м. Вінниця, вул. Замостянська,7

м. Вінниця, вул. Брацлавська,85

м. Вінниця, пр. Космонавтів,30

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання

адміністративної послуги

Режим роботи центрального відділення Центру та відділення Замостя:

– Пн-Вт. з 09.00 год. до 17.00 год., без перерви;

– Ср. з 09.00 год. до 19.00 год., без перерви;

– Чт. з 09.00 год. до 17.00 год., без перерви;

– Пт. з 09.00 год. до 16.00 год., без перерви;

– Сб. з 09.00 год. до 14.00 год., без перерви ;

вихідні дні – неділя, святкові та неробочі дні.

Режим роботи територіальних відділень Центру, Вишенька та Старе місто:

– Пн-Вт. з 09.00 год. до 17.00 год., без перерви;

– Ср. з 09.00 год. до 19.00 год., без перерви;

– Чт. з 09.00 год. до 17.00 год., без перерви;

– Пт. з 09.00 год. до 16.00 год., без перерви;

вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні.

Під час карантину встановлено тимчасовий режим роботи:

Режим роботи центрального відділення Центру та відділення Замостя:

– Пн-Вт. з 08.00 год. до 16.00 год., без перерви;

– Ср. з 08.00 год. до 18.00 год., без перерви;

– Чт. з 08.00 год. до 16.00 год., без перерви;

– Пт. з 08.00 год. до 16.00 год., без перерви;

– Сб. з 09.00 год. до 14.00 год., без перерви ;

вихідні дні – неділя, святкові та неробочі дні.

Режим роботи територіальних відділень Центру, Вишенька та Старе місто:

– Пн-Вт. з 08.00 год. до 16.00 год., без перерви;

– Ср. з 08.00 год. до 18.00 год., без перерви;

– Чт. з 08.00 год. до 16.00 год., без перерви;

– Пт. з 08.00 год. до 16.00 год., без перерви;

вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса

електронної пошти та веб-сайт центру надання

адміністративної послуги


центральне приміщення - (0432) 59-50-67

відділення «Замостя» - (0432) 50-86-31

відділення «Старе місто» - (0432) 50-86-20

відділення «Вишенька» - (0432) 50-86-40

cap@vmr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XII ( із змінами)

 

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 7 травня 1998 р. № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" (із змінами).

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Державної Архівної служби України: від 23 січня 2001 р. № 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами», від 23 березня 2001 р. № 18 «Про організацію виконання наказу Держкомархіву від 24 січня 2001 р. № 6, наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 16.09.1999р. № 59 «Порядок надання платних послуг державними архівними установами». Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (Наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 р. № 2438/5). Правила роботи архівних установ України (Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5).

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження облдержадміністрації від 22.05.2013р. №224 «Про затвердження Положення про Державний архів Вінницької області» (зі змінами)

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи». (ст. 18).

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява на ім’я директора архіву за відповідною формою.

 

Перелік документів до заяви:

- Для виконання майнових запитів до заяви додаються копії документів правовстановлюючого характеру (технічний паспорт, договір купівлі чи оренди, договір спадщини, договір дарування, довідка з Бюро технічної інвентаризації);

- Для отримання архівних довідок про стаж роботи, розмір заробітної плати, про підтвердження трудового стажу, про атестацію робочих місць до заяви додається копія сторінок трудової книжки із записами по запитуваному підприємству або, у разі відсутності копії, зазначаються записи трудової книжки (вказуючи назву підприємства, її зміни (перейменування), дати прийняття та звільнення з роботи, номери наказів, перелік займаних посад).

- При наведенні архівних довідок за адвокатським запитом до заяви додається копія свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через довірену особу

через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради, поштою або електронною поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адмін послуги

Безоплатно

надаються довідки соціально-правового характеру

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 35 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», наказ Державного архіву Вінницької області від 25.05.2010р №20 про затвердження «Цін на роботи ( послуги), які надаються Державним архівом Вінницької області», зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 26 травня 2010р. № 21/940

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

https://davio.gov.ua/pub/visitors/price-current.pdf

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

31255226107965  в ДКСУ у м. Києві

МФО 820172   Ід. код.   03494244

12.

Термін надання адміністративної послуги

30 календарних днів (у разі необхідності перегляду великої кількості документів, строк виконання запиту може бути подовжено до 45 днів за рішенням керівника архіву)

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання неповного пакету документів або неналежне їх   оформлення.

2.Відсутність пошукових даних  для надання довідки.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Архівна довідка, архівна копія, архівний витяг / повідомлення про мотивовану відмову

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради

16.

Примітка

Зразки заяв та перелік документів розміщені на веб-сайті Державного архіву Вінницької області

05.05.2018