Публікації 2015 року

Путівник по фондах Державного архіву
Вінницької області
 
Автори-упорядники:

Олександр Петренко (відп. упорядник), Володимир Верховлюк, Фаїна Винокурова, Олена Галамай, Лариса Гордійчук, Костянтин Завальнюк, Олена Золотарьова, Євгенія Ковальова, Ніна Лещенко, Тетяна Мазур, Людмила Мовчан, Володимир Петренко, Ніна Сабадіна, Надія Сидорук, Галина Тарнавська

Укладачі покажчиків:
Олена Ількова, Олександр Петренко

Науковий редактор:
доктор історичних наук Юрій Легун
Путівник містить відомості про склад і зміст фондів Державного архіву Вінницької області за 1612 – 2010 рр., а також інформацію про історію створення, функції та завдання архіву.

Розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців, усіх зацікавлених.

[Завантажити у форматі pdf]


Чупринівка
історія села в документах
Частина І
  Автор: 
Василь Величко

Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–1937)
у фондах Державного архіву Вінницької області
Публікація в журналі "Архіви України".-2015-№1(січень-лютий)  
Автор:
Костянтин Завальнюк
 

Проаналізовано маловідомі документи із фондів державного архіву Вінницькоїобласті, які дозволяють уточнити деякі факти з біографії визначного українського вченого-­краєзнавця Ю. Й. Сіцінського (1859–1937), а також окремих представників його родини.

[Завантажити у форматі pdf]