Упродовж тижня

 Упродовж тижня створено 4810 цифрових копій документів. В рамках виконання плану заходів до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього упродовж  тижня  перевірено наявність  600 справ. На державне зберігання прийнято  2284  справи.

Надано консультації з питань діловодства, архівної справи 16 установам. Проведено тематичні перевірки 3-х установ.

Відділом  інформації та використання  виконано 87 інформаційних запитів. У читальному залі працювало 33 дослідники.
18.06.2021