Публікації 2012 року

Державний архів Вінницької області. Анотований реєстр описів. –
Т. 2. – Фонди періоду німецько-румунської окупації Вінницької області.
 
Автори-упорядники:
Ніна Сабадіна, Лариса Гордійчук

Укладачі покажчиків:
Ніна Сабадіна, Лариса Гордійчук

Науковий редактор:
доктор історичних наук Юрій Легун

Редактор:
Олександр Петренко
Пропоноване увазі читача видання є другим томом Анотованого реєстру описів Державного архіву Вінницької області і містить інформацію про фонди архіву періоду німецько-румунської окупації. Довідник для зручності користування містить комплекс покажчиків.

Для істориків, архівістів, викладачів і студентів гуманітарних факультетів внз, усіх, хто цікавиться джерельною базою історії Вінниччини.

[Завантажити у форматі pdf]
   
"Яків Гальчевський у документах епохи"
Автор:
К.В.Завальнюк, Т.В.Стецюк
Книга містить документи із фондів Державного архіву Вінницької області, які доповнюють та уточнюють біографію, а також відомості про повстанську діяльність відомого українського військового діяча та письменника-мемуарис-та Я.В.Гальчевського - Орла (1894-1943).

Видання розраховане на науковців, студентів-істориків, краєзнавців, а також на всіх, хто цікавиться історією рідного краю

АКТОВІ КНИГИ ПОВІТОВИХ (ЗЕМСЬКИХ) СУДІВ
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (1797–1840 рр.):зміст, стан збереження, значення
та перспективи вивчення
Автор:
Олександр Петренко

Розглядається інформаційний потенціал актових книг повітових (земських) судів. наголошується на значенні цього виду масових джерел для вивчення соціально-економічної історії, історії церкви та походження шляхетних родів Правобережної України. Подається реєстр збережених актових книг за фондами Державного архіву вінницької області


[Завантажити у форматі pdf]