18 липня 2017 року відбулося розширене засідання експертно-перевірної комісії держархіву

18 липня 2017 року в читальній залі архіву відбулося розширене засідання експертно-перевірної комісії держархіву, на якому з метою подальшого вдосконалення діловодства розглянуто та погоджено інструкції з діловодства, зокрема структурних підрозділів облдержадміністрації – Департаменту соціальної та молодіжної політики, Департаменту освіти та науки, управління Держпраці у Вінницькій області, а також Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області. 
Одним із головних питань порядку денного засідання ЕПК був розгляд результатів експертизи цінності та науково-технічного опрацювання документів, що відклалися в діяльності Вінницького національного аграрного університету.
На цьому ж засіданні комісії схвалено та погоджено описи на документи, що відклалися в діяльності ряду установ соціального спрямування, а саме: Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2011-2014 роки, Управління Пенсійного фонду України у м. Козятині та Козятинському районі за 2011-2014 роки, Управління праці  та  соціального  захисту  населення  у  Тиврівському  районі за 2013-2015 роки.
На порядку денному засідання було також розглянуто низку питань, пов’язаних з експертизою цінності документів виборчих комісій з виборів, що відбулися у 32 місцевих радах до об’єднаних територіальних громад Могилів-Подільського району.  
На засіданні ЕПК, про яке йдеться, вперше було запроваджено таку форму роботи, як презентація установи та її архівного підрозділу.
Розпочато цю корисну практику з Вінницького національного аграрного університету. Голова  експертної  комісії університету доцент Ірина Гунько виступила із насиченою в історичному плані інформацією щодо утворення, діяльності вишу та перспективи його розвитку,  представила результати експертизи цінності документів, що відклались у його діяльності за 2010-2011 роки у вигляді описів на 184 справи постійного зберігання, наукової документації на 49 справ; масив документів з кадрових питань (особового складу), що є підставою для вирішення соціальних проблем викладачів, студентів відповідно на 130 та 357 справ.
Голова експертно-перевірної комісії держархіву Фаїна Винокурова відзначила, що упорядковані та описані документи стануть суттєвим поповненням джерельної бази Національного архівного фонду України, а також запропонувала провести на базі університету нараду-семінар з відповідальними за діловодство та архівні підрозділи вищих навчальних закладів м. Вінниці. Голова ЕПК надала рекомендації щодо документування управлінської та наукової діяльності університету.
           
У читальній залі держархіву було розгорнуто виставку друкованої продукції, ювілейних видань, що видавав університет, яку прокоментувала голова ЕК вишу. 
Про діяльність архівного підрозділу університету, його стан, обладнання, фондовий склад розповіла провідний спеціаліст загального відділу, відповідальна за архів Галина Гуцол.
На завершення засідання з експертним висновком щодо схвалення та погодження представлених документів виступила головний спеціаліст держархіву Лариса Гордійчук.


19.08.2017