Нарада у територіальному управлінні Державної судової одміністрації в Вінницькій області

28 грудня 2018 року у приміщенні Господарського суду Вінницької області відбулася розширена підсумкова нарада з керівниками апаратів місцевих загальних судів. Нараду вів начальник ТУДСА у Вінницькій області  В.В. Білик. В порядку обговорення проблемних питань, пов’язаних з реорганізацією судової системи області виступила заступник директора держархіву, голова ЕПК Ф. А. Винокурова, яка охарактеризувала склад та зміст документів, що зберігаються у держархіві області. Зосередила увагу на судових документах, зокрема, на протоколах допиту ватажка селянського руху Устима Кармелюка за 1830 рік, на фонді Вінницького окружного суду за 1909-1929 рр., що містить понад 20 тисяч справ,  а  також порушила питання:
- експертизи цінності документів у період реорганізаційних процесів;
- приймання передавання документів до окружного суду; 
- щодо укладання примірної номенклатури справ окружного суду;
- організації впровадження електронного врядування в установах судової системи.
Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства держархіву області Т .Г. Козак виступила з методичними рекомендаціями щодо формування справ з організаційно-розпорядчою документацією, оформлення заголовків справ з наказами, розпорядженнями, дорученнями, листуванням.
Начальник управління В. В. Білик відмітив високий рівень виступів архівістів та подякував за надану методичну допомогу.
   
   
   
29.12.2018