Виїзне засідання ЕПК держархіву області у Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області


20 грудня 2018 року у Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області відбулося виїзне засідання ЕПК Державного архіву Вінницької області. Засідання, про яке йдеться, модерувала  голова комісії, заступник директора держархіву з науково-методичної роботи                        Ф. А. Винокурова, секретар ЕПК – Л. І. Оверчук. Із вступним словом виступив начальник управління – Ю. В. Круголь, який підкреслив велике значення роботи з документами  в управлінському процесі. 
Голова ЕПК здійснила огляд архівних джерел, що зберігаються у Держархіві, підкресливши наявність та проблеми з описанням та використанням із соціально-правовою метою метричних та актових книг, тощо.
За порядком денним ЕПК заслухала питання щодо проекту номенклатури справ на 2019 рік  Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області,  з відповідною інформацією виступила начальник відділу організаційної роботи, документування та контролю І. О. Ломова.
 З експертним висновком виступила головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Т. Г. Козак. ЕПК прийняло рішення щодо погодження номенклатури справ управління на 2019 рік за умови виправлення наявних недоліків.
Щодо другого питання порядку денного за поданням начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації А. В. Єфименко, головного спеціаліста цього ж відділу Т.Р. Мархлевської розглянуто 32 описи на 1211 справ метричних та актових книг, що відклалися у районних та міських відділах ДРАЦС по 1943 рік включно. 
Експертну оцінку з питань методики та якості опрацювання та описання документів надали експерти – начальник відділу використання та інформації Л. М. Загородня, О. П. Ількова. За  підсумками обговорення прийнято рішення щодо схвалення описів справ та шляхів подальшого удосконалення формування та описання справ з актовими записами.
Підсумок  засідання комісії та проведеної роботи підвела голова ЕПК Ф. А. Винокурова. Начальник головного управління Ю. В. Круголь подякував архівістам за надану методичну допомогу в удосконалені діловодства та архівної справи.
   
   
   
   21.12.2018