День Незалежності України

До дня Незалежності України ДАВіО оновлено тематичну виставку документів, зокрема підготовлено новий розділ «З когорти нескорених: отаман Я. В. Гальчевський». Епіграфом до розділу стали слова Якова Гальчевського «Нас може і не стати, але залишимо по собі пам’ять, легенду для нових борців».

Однією з найпомітніших постатей національно-визвольних змагань українського народу 20-х років ХХ ст. був уродженець с. Гута-Літинська (нині- с. Малинівка теперішнього Літинського району Вінницької області) Яків Васильович Гальчевський (псевдо – «Орел», «Орлик», «Войнаровський»), − повстанський отаман, полковник Армії УНР, командуючий Подільською повстанською групою та усіма повстанськими силами Правобережної України, а також відомий письменник-мемуарист.

Про життя та діяльність відомого повстанського діяча розповідає цілий ряд документів, що зберігаються в Державному архіві Вінницької області. Зокрема, записи в метричній книзі Свято-Успенської церкви с. Балин Літинського повіту Подільської губернії про народження Якова Гальчевського та його брата, про вінчання батьків.

Досить цікаві відомості про навчання Я. В. Гальчевського, про становлення його як народного вчителя, знаходимо у фонді Майдано-Трепівської церковно-учительської школи. Це – відомості про успішність та поведінку за час навчання в даній школі.

Наступне коло документів (насамперед із фондів Подільського губернського виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Брацлавського, Вінницького та Жмеринського повітових виконавчих комітетів аналогічних органів влади, Подільського губернського управління робітничо-селянської міліції та ін.) розкривають характер повстанської боротьби на Поділлі, що вели загони Гальчевського.

Надзвичайно цінним для дослідників повстанського руху є і наступний документ − доповідь начальника КРВ від 10 серпня 1923 року «Про стан бандитизму на території Поділля за період з 1 по 31 липня 23 р.»., переважна частина якої присвячена саме діяльності загону Я. Гальчевського – Орла.

Також в Державному архіві Вінницької області у фонді Вінницького окружного відділу народної освіти зберігається особова справа учительки Вінницької 9-ї трудової школи ім. Д. Бєдного Марії Оксентіївни Гальчевської (дружини Я. Гальчевського), яка датується приблизно 1927-1928 роками У даній справі містяться деякі біографічні відомості, а також інформація про проходження педагогічної служби.

Виставка буде доступна для перегляду на сайті архіву з 21 серпня 2020 року.

24.08.2020