Виставка документів ДАВіО «Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр.»

05 грудня  2017 року в читальному залі Державного архіву Вінницької області було розгорнуто документальну виставку, присвячену 100-річчю Української революції. Документи, що представлено  на виставці, висвітлюють складний процес становлення та розвитку Українського державотворення.
У фондах Державного архіву Вінницької області зберігається чимало документів, що відображають державотворчу діяльність нашого народу. Зазначені документи широко використовуються у роботі з дослідниками та експонуються на численних тематичних виставках. Також на їхній основі співробітниками архіву підготовлено та опубліковано чимало статей.
Свідки епохи – документи та газети тих часів – беззаперечно переконують, що державотворчі традиції українського народу мають давнє історичне коріння.
Зокрема, на різноманітних виставках увазі відвідувачів пропонуються Універсали Центральної Ради УНР. Один із них, від 7/20/ листопада 1917 р. урочисто проголошує: «Народе Український! Ти разом з братніми народами України поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, во ім’я творення ладу в нашій країні… оповідаємо: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою».
Не менший інтерес для сучасників становлять й інші документи тієї доби – «Грамота до всього Українського народу» гетьмана Павла Скоропадського, «Закон про тимчасовий державний устрій України», «Звернення Директорії УНР до всіх урядів світу» тощо. Надзвичайну цінність для історії мають і документи , що стосуються діяльності окремих творців української державності. Адже багато з них були вихідцями з Поділля або тривалий час жили та працювали у нашому краї. Згадаймо хоча б такі нині вже призабуті прізвища , як О. Саліковський, О. Лотоцький, В. Мачушенко, Х. Лебідь-Юрчик, П. Ведибіда, Д. Маркович та інші.
Також у фондах архіву зберігаються автентичні підписи таких особистостей, чиї імена нам добре відомі ще з шкільного курсу історії – Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Володимира Чехівського. Тих людей, які чимало зробили для утвердження вікових прав українського народу на щастя та вільне майбуття. Окрім цього, чимало цінної та цікавої краєзнавчої інформації відвідувачі можуть почерпнути зі сторінок тогочасної місцевої преси («Шлях», «Вісник УНР», «Поділля» тощо)
            Представлені матеріали виставки незаперечно доводять,  що український народ – це народ з багатолітніми традиціями державницького життя, народ, який завжди прагнув та змагався до волі.
Виставку підготували працівники відділу інформації та використання документів Державного архіву Вінницької області.

[Завантажити матеріали виставки у форматі pdf]
29.01.2018