Нарада-семінар з начальниками архівних установ області і розширене засідання експертно-перевірної комісії Держархіву області


13 листопада 2018 року  Держархівом області проведено нараду-семінар з начальниками архівних відділів (секторів) районних держадміністрацій та мі-ських рад з актуальних питань архівної справи. 
         Нараду-семінар відкрив директор держархіву області Ю.В. Легун, який   зосередив увагу присутніх на актуальних проблемах організації діловодства та архівної справи, виокремивши питання електронного врядування.
          Методику впровадження в практику роботи типових інструкцій: з діло-водства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади; з документування управлінської інформації в електронній формі та ор-ганізації  роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну,  затверджених постановою  Кабінету  Міністрів України від 17 січня 2018 року  №55  «Деякі питання документування управлінської діяльності»     висвітлила у своєму виступі заступник директора держархіву області з науково-методичної роботи Ф. А. Винокурова. Доповідачка також окреслила коло питань щодо планування роботи архівних відділів та секторів районних держадміністрацій,  міських рад на 2019 рік та звітності за 2018 рік.   
       У зв‘язку з впровадженням в дію освітньої реформи актуальним є здійс-нення своєчасної експертизи цінності та науково-технічного опрацювання до-кументів в закладах освіти. Обговорення зазначеного питання почалось із електронного відтворення моніторингу НТО  в  районних та міських відділах освіти. Також було представлено проект відповідних науково-методичних ре-комендацій, підготовлених Ф.А. Винокуровою та начальником архівного від-ділу Могилів-Подільської районної державної адміністрації А.В. Ужицьким. Суттєві доповнення до обговорюваного питання висловили начальник архів-ного відділу Оратівської районної держадміністрації С.В. Ходзіцька та інші працівники районних та міських архівних установ.
      Про реорганізаційні процеси, що тривають у судовій системі, розповіла завідувачка сектором організаційного забезпечення діяльності судів та судо-вої статистики Н.С. Колодько. У своєму виступі вона пов‘язала реорганізацію районних та райміськсудів із завданнями щодо опрацювання документів, що відклалися в судах за встановлені роки.
      Комп‘ютерне забезпечення заходу, електронне відтворення документів, що експонувалися здійснили провідний спеціаліст з питань персоналу О.Д. Маковійчук та провідний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи держархіву області Л.В. Капліна.

   
   
   
По завершенні наради-семінару – відбулося розширене засідання експертно-перевірної комісії Держархіву області (голова ЕПК 
Винокурова Ф. А., секретар ЕПК Оверчук Л. І.). За порядком денним розглянуто 35 описів 16 юридичних осіб – джерел формування НАФ (список № 1). Зокрема, розглянуто та схвалено описи на справи, що відклалися в районних державних адміністраціях – Хмільницькій, Крижопільській, Козятинськиій по 2015 рік включно. Найкраща якість опрацювання документів, повнота фондового складу саме в Козятинській районній держадміністрації (експерт Дідич О. М.), яка розглядала зазначені описи, та надала ґрунтовну методичну допомогу у їх формуванні та науково-довідкового апарату до описів. 
Експерт Ковальська І. А. підготувала експертні висновки на ліквідовані районні центри зайнятості – Вінницький та Хмільницький. За порядком денним засідання ЕПК розглянуто описи низки ліквідованих управлінь агропромислового розвитку – Піщанського, Шаргородського по 
2017-2018 роки, які приєдналися до відповідних управлінь економіки (експерт Козак Т. Г.). 
Розглянуто та схвалено описи на справи, що відклалися в ряді департаментів Вінницької міської ради – адміністративних послуг; архітектури, містобудування та земельного кадастру; міського господарства; інформаційних технологій (експерти Капліна Л. В., Котляр Т. В.,  Сидорук Н. О).
У розрізі організаційно-методичних питань голова ЕПК  Винокурова Ф. А. виступила з методичними рекомендаціями щодо фондування документів.
 

Голова ЕПК Винокурова Ф. А.
Секретар ЕПК Оверчук Л. І.

Зала засідання.
Доповідає заступник начальника архівного відділу Єгорова С. Г.
 
Зала засідання
Доповідає начальник архівного відділу Вінницької районної держадміністрації Палій Н. М.

<Голова ЕПК Винокурова Ф. А.
Секретар ЕПК Оверчук Л. І.
Доповідає начальник архівного відділу Козятинської районної держадміністрації Соловйов О. В.
 
Зала засідання
Доповідає начальник архівного сектору Тиврівської районної держадміністрації Григоришена І. Л.
 
Зала засідання
Доповідає головний спеціаліст відділу формування НАФ Козак Т. Г.


14.11.2018