17 вересня 2018р. відбулася тематична зустріч з елементами практичного заняття з питань організації діловодства.


17 вересня на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування установ та організацій Вінницької області відбулася тематична зустріч з елементами практичного заняття з питань організації діловодства для начальників (спеціалістів) відділів, секторів культури і туризму районних держадміністрацій, відповідальних осіб з питань культури об‘єднаних територіальних громад.
У рамках зазначених вище заходів виступила заступник директора держархіву області з науково-методичної роботи, голова ЕПК, к.і.н. Винокурова Ф.А., яка порушила наступні питання:
- загальна характеристика складу та змісту документів;
- коментар до моніторингу забезпечення науково-технічного опрацювання документів, що відкладаються у відділах культури;
- правила оформлення службових документів(демонструвались примірні зразки оформлення наказів, розпоряджень, протоколів, інформацій, листів) відповідно до Державного стандарту ДСТУ 4163-2003;
- основні принципи укладання інструкцій діловодства та номенклатур справ;
- основні підходи до здійснення експертизи цінності документів, формування та описання справ.
Учасники заходів схвалили методику семінарських та практичних занять, про які йдеться.
В якості методичної допомоги учасники семінару отримали примірний зразок номенклатури справ, річного розділу описів постійного зберігання, з кадрових питань.

17.09.2018