22 березня 2018 року на базі Центру відбулась відео-презентація «Державний архів Вінницької області – як складова інформаційного простору та джерельної бази Національного архівного фонду України».22 березня 2018 року на базі Центру, в рамках курсів з підвищення кваліфікації вперше прийнятих, новопризначених на державну службу в структурні підрозділи обласної держадміністрації, районних держадмініст-рацій, територіальні органи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації області, викладачі Центру – працівники державного архіву області, відійшовши від звичного лекційного формату, вперше впровадили оригінальну креативно-інформаційну форму – відео-презентацію «Державний архів Вінницької області – як складова інформаційного простору та джерельної бази Національного архівного фонду України». 
Відео-презентація супроводжувалася виступом Винокурової Ф. А., в якому доповідачка висвітлила історію установ архівної системи на Вінниччині, їх структуру, зосередивши увагу і на сучасних параметрах, також охарактеризувала склад та зміст архівних джерел стародруків, зосередила увагу присутніх на науково-методичній та науково-дослідній, наково-публікаторській роботі та інших пріоритетних напрямках діяльності архівних установ.   
Компʼютерне забезпечення презентаційного продукту здійснено головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Козак Т. Г., підготовку документів до входження в презентаційно-інформаційний блок здійснив архівіст І категорії відділу інформації та використання документів Тітаренко І. А.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року № 55 затверджено «Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну» та «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади», а відтак актуальним був виступ  Козак Т.Г. «Деякі питання щодо механізмів впровадження е-діловодства та е-архіву», який супроводжувався відповідним відеорядом.

   

23.03.2018