06 березня 2018 року на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади проведено навчання з питань організації діловодства та архівної справи06 березня 2018 року на базі Центру в рамках програми курсів з підвищення кваліфікації заступників начальників відділів освіти районних держадміністрацій та міських рад (міст обласного значення), відповідальних з питань освіти  в об‘єднаних територіальних громадах (ОТГ) 21 лютого  2018 року працівники архіву провели навчання з питань організації діловодства та архівної справи.

Заступник директора держархіву області з питань науково-методичної роботи Винокурова Ф. А. виступила з аналітичною  інформацією щодо результатів моніторингу стану роботи з науково-технічного опрацювання документів, що відклалися у відділах освіти, підкреслила важливість забезпечення збереженості документів при ліквідації та реорганізації освітніх закладів в умовах освітньої реформи та висловила занепокоєність невиконання порушень даного напрямку роботи у деяких районних відділах. Доповідачка ознайомила присутніх з розробленими нею рекомендаціями організаційно-методичного характеру з питань діловодства та архівної справи в умовах функціонування ОТГ, підкреслила доцільність приймання-передавання документів з особового складу, нотаріальних дій, погосподарських та домових книг, що відклалися в діяльності ліквідованих сільських рад до архівних підрозділів ОТГ.

Комп’ютерне забезпечення, розробку відповідних форм до зазначеної теми семінару здійснила провідний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи Капліна Л. В.

Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Козак Т. Г. надала консультацію щодо методики експертизи цінності та формування документів у архівні справи. Виступ супроводжувався підготовленою доповідачкою графічно-текстовою презентацією із зазначених питань.

Присутні учасники семінару схвалили методику проведення такого заходу з організації діловодства та практичної архівістики.


07.03.2018