″Вінниця у часі″ за участю директора Державного архіву Вінницької області д.і.н. Легуна Ю.В.