Статя Фаїни Винокурової у 9 випуску Наукового журналу ″Проблеми історії Голокосту: Український вимір″